Skanderborg Rideklub
Tilmeld nyhedsbrev

Medlemsskab

Alle Ryttere, der benytter faciliteterne på Christiansminde/Skanderborg Ridecenter skal være medlem af Skanderborg Rideklub.
Priser på medlemsskab er som følger:

kontingent stigning

 

 

Medlemsskab-kontingent

0 - 12 år............................................. kr. 250,- årligt
13 - 18 år........................................... kr. 375,- årligt           
19 - 24 år........................................... kr. 475,- årligt            
Over 24 år...........................................kr. 600,- årligt
Passiv ................................................ kr. 200,- årligt
Familiepassiv ..................................... kr. 420,- årligt

Medlemsskab af SBR

Rider du undervisning i SBR, starter stævner for SBR eller benytter klubbens ride faciliteter -skal du være medlem af klubben.

Du er naturligvis også velkommen som passivt medlem.    

Medlemsregistrering foregår gennem SPORTI - følg følgende link:

http://www.sporti.dk/club.php?id=141&v=cj 

Adresseændringer sker også gennem SPORTI

Er du medlem af SBR kan du få et fint medlemskort ved henvendelse til Marianne Junge eller Jane Holm


BEMÆRK:
al betaling af opstaldning, hest i ridning og undervisning skal betales til Charlotte Sørensen (ridecentret).

Tilskud til ryttere i SBR

Alle medlemmer under 25 år, der er tilknyttet SBR, kan ansøge om tilskud til startgebyr, dog max. 12 klasser i kvartalet og maks. tilskud til 4 klasser på en weekend. Tilskuddet gives pr. rytter ikke ekvipage og det årlige tilskudsbeløb kan ikke overstige 1500 Dkr.

Desuden er det et krav, at  de der modtager stævnestøtte, deltager aktivt som medhjælp ved klubbens stævner.

Der kan søges til D-, C- og B- stævner, som ikke er arrangeret af SBR.
Man kan opnå tilskud i form af 100 % af startgebyret for pågældende stævne. Der gives udelukkende tilskud til startgebyr.

Man kan udelukkende opnå tilskud til stævner, som er afviklet ved ansøgningsfristen og hvor man er mødt op. Der betales ikke for eftertilmelding.

Der kan opnås tilskud 1 gang årligt. Ansøgningsfristen er 16 dec. 2017  

Dokumentation for betalt gebyr, for stævne navn og sted eller kvittering fra  DRF GO sendes i mail.   

Der tages forbehold for at klubben i det pågældende år har økonomiske midler til at udbetale stævnetilskud.

Ansøgningen sendes til:

skanderborgrideklub@Opdater venligst din browser!gmail.com